Sunday, December 7, 2014

REPUBLIK TAMAN HIJAU

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maga Penyayang.
Selawat dan Salam kepada Junjungan Rasulullah SAW.

Maksud ayat  60 surah Al Mu'min.
"Ingatlah akan Allah supaya Allah ingat kepada kamu dan bersyukurlah kepada Ku dan janganlah kamu mengingkari nikmat Ku ".

No comments: