Monday, January 19, 2015

REPUBLIK TAMAN HIJAU

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Selawat dan Salam kepada Junjungan Rasulullah SAW.

-

Terjemahan surah Al An'am ayat 32

' Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang- orang yang bertaqwa. Tidakkah kamu mengerti?'

ayat 69

' Orang -orang yang bertaqwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas ( dosa- dosa) mereka; tetapi (berkewajipan) memgingatkan agar mereka ( juga) bertaqwa.'

SEBARKAN SENYUM SEBARKAN SALAM

CINTA ALLAH CINTA RASULULLAH.

No comments: