Tuesday, November 4, 2014

MAKANAN DI KELANTAN

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Selawat dan Salam buat Junjungan Rasulullah  SAW

surat Al Mukminun ayat 52 maksudnya: “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang shaleh.” Allah juga berfirman dalam surat Al Baqarah 172 maksudnya: “Hai orang-orang yang beriman makanlah di antara rezeki yang baik-baik.” 

No comments: